اکسترکت سپاهان

    • عدد BMCI بالا
    • نقطه اشتعال مناسب
    •  نقطه آنیلین پایین
    •  مشخصات ویسکوزیته ثابت
    Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید